29638

AKIL OYUNLARI EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
 
MEB müfredatında sisteme dahil edilen Zeka Oyunları Dersi temelinde T.C. Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile ortaklaşa Akıl Ve Zekâ Oyunları Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı düzenlemekteyiz. Söz konusu eğitimler fiziki şartlarda yüz yüze yani örgün olarak verilmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları bizzat Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilecektir. Verilen sertifika tüm  devlet okullarında, kolejlerde, etüt merkezlerinde, kreş ve anaokullarında geçerliliğe sahip bir sertifikadır. İstanbul’daki eğitimlerimiz Kültür Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’nde yapılmaktadır. Eğitimlerimiz toplamda 14 saat teorik, 16 saat pratik eğitim olarak kurgulanmış olup 2 gün sürmektedir. 
 
 
ÖĞRETMENLER VE AİLELER 

Akıl ve Zeka Oyunları hem çocuklar değil hem de yetişkinler de stratejik düşünce, mantık yürütme, görsel-uzamsal zekâ, üretkenlik, dikkat-konsantrasyon, hafıza gelişimi sağlayan; ayrıca ileriyi görme, planlama, kararlılık, yenme-yenilme duygularıyla tanışma, rekabet becerisi gibi tutum ve davranışları geliştiren, sosyal becerilerde de uygulama geliştirmelerini sağlayan başarılı eğitim modellemesidir.
 
Bu nedenle akıl ve zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan oyunların eğiticisi veya uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, ölçme değerlendirme ve raporlama konularına da hakim olmaları hedeflenmektedir.

Eğitimlerde akıl ve zeka oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıra dışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek 

SERTİFİKA EĞİTİMİ İÇERİK;
Birinci Bölüm:
 • Akıl ve Zeka Oyunlarına Metodolojisi
 • Okulöncesi Akıl Oyunları Uygulamaları
 • İÖ 1.Kademe Akıl Oyunları Uygulamaları
 • İÖ 1.Kademe Akıl Oyunları Uygulamaları

İkinci Bölüm:
 • Akıl Ve Zeka Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri
 • Bilimsel Çalışmalardan Örnekler
 • Ölçme-Değerlendirme Ve Raporlandırma

Üçüncü Bölüm:
 • Strateji Düşünce Gelişimi Sağlayan Oyunlar
 • Akıl Yürütme – Mantıksal Çıkarım Oyunları
 • Problem Çözme Oyunları
 • Görsel Uzamsal Zeka Oyunları
 • Üretkenlik Oyunları
 • Dikkat-Konsantrasyon Oyunları
 • Hafıza Oyunları
 • Sözel Beceri Oyunları
 • Psiko-Motor Gelişim Oyunları
 
 
NOT :
Eğitim Bedeli 500,00 TL’dir.
Detaylı bilgi için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

info@nepman.com.tr
0212-777 95 49