29638

Felsefemiz

Dünyanın farklı merkezlerinde değişik eğitsel yaklaşım ve doktrinleri benimsemiş birçok kurumun ve bağımsız uzmanın uzun yıllar yaptıkları pedagojik ve pediatrik çalışmaların sonuçları gösteriyorki, çocuklar öğrenmek için oyun oynamazlar; sanıldığının aksine çocuklar öğrenirler çünkü oyun oynarlar.
 
Nepman® şirket felsefesi, yapılan objektif araştırmalar ve uzman değerlendirmeler ışığında çocuklarımıza zaten sahip oldukları fiziksel, zihinsel ve sosyal beceri düzeylerini geliştirmelerinde destek olmak, hatta daha da ileri giderek gereksiz sınırlardan ve kalıplardan arındırılmış, yeni ve hayat dolu beceriler kazanmalarında ihtiyaç duydukları en eğlenceli oyun, oyuncak ve materyallere ulaşmalarında yardımcı olmak üzerine kuruludur.
 
Her çocuğun üretkenliğini ve hayal dünyasını geliştirirken desteklenmeye hakkı vardır; ki ileriki zamanlarda bağımsız olarak kendi yöntemlerini geliştirebilsinler.  
 
Amaçlarımızı gerçekleştirme yolunda hiçbir zaman ürün kalite standartları ve güvenliğinden ödün vermeyeceğiz. Sertifikalandırılmış doğallık ve dayanaklılık herzaman önceliğimiz olacak.
 
Şirketimizin ticari güdüsü ise ulusal ve uluslararası ölçekte istikrarlı ve bilinçli ortaklarla pazar payımızı artırmak ve ürünlerimizin uygulama sahasını genişletmektir.